Tag Archives: ทีมออนไลน์อันดับหนึ่ง

Amazing Person

คนไม่ธรรมดา3

ภาพและบรรยากาศ  งาน แค้มป ของทีม Elite-ssc ครั้งที่ 1 ณ. เขาใหญ่สราญรมย์รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา   16-17 สิงหาคม 2557  ในคอร์สสัมนาเชิงจิตวิทยา สร้างแรงบันดาลใจที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยผ่านมา คอร์สนี้มีชื่อว่า “คนไม่ธรรมดา” โดยท่านอาจารย์ ดลทรัพย์ ปรีชาสวรรค์ เป็นผู้ทำหน้าที่สร้างแรงบันดาลใจและปลุกพลังของผู้เข้าร่วมสัมนาทุกคนออกมา                Read More »