JC I-MART

คุณสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ ด้วย ระบบ e-Wallet (Electronic-wallet)  หรือ กระเป๋าเงิน J&C ออนไลน์ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเจ้าของสาขา J&C เคลื่อนที่

ทำไมต้องใช้ e-Wallet :

1. ไม่ต้องมีหน้าร้าน

2. ไม่ต้องมีคลังสินค้า

3. ไม่ต้องมีศูนย์กระจายสินค้า

4. ไม่ต้องลงทุนซื้อสินค้า

5. ไม่ต้องจ้างพนักงาน

6. ไม่ต้องทำบัญชี

7. ไม่ต้องวางแผนดำเนินการสาขา

รายละเอียดของการเปิด JC I-MART  >>> คลิก <<<

ประสบการณ์ผู้ใช้งานระบบ e-wallet  : 

2jkRR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>